ภาพกิจกรรม

โครงการปลูกมะพร้าวพวงเงิน

ผู้ร่วมโครงการปลูกมะพร้าวพวงเงิน ในร่องยางพารา จ.นครพนม กำลังงามทั้งแปลง

Comments are closed.