โครงการปลูกมะพร้าวพวงเงิน

 

บริษัทโอเคเพาเวอร์กรีน ได้ทำการขยายลานรับซื้อผลผลิตมะพร้าวพวงเงินและจุดวางต้นพันธุ์เพื่อให้ใกล้การขนส่งและการบริการสมาชิกอย่างรวดเร็ว และได้เปิดสาขาทั่วภาคอีสาน อำเภอละ 1 แห่งเท่านั้น
พันธุ์มะพร้าวมีหลายสายพันธุ์มาก การเลือกสายพันธุ์ต้องเลือกให้ดี ถึงจะคุ้มกับการลงทุน ปลูกครั้งเดียวเก็บกินนานหลายปี ถ้าปลูกผิดพันธุ์ก็จะเสียเวลาอีกหลายปี และที่สำคัญต้องมีตลาดการรับซื้อถึงจะดีกว่า
สายพันธุ์มะพร้าวทั่วไป พันธุ์เศรษฐกิจที่เพาะปลูกในประเทศไทย มีอยู่ 2 สายพันธุ์ คือ พันธุ์ต้นสูง
( Tall coconut ) หรือเรียกว่ามะพร้าวแกง และพันธุ์ต้นเตี้ย ( dwarf coconut )หรือเรียกว่ามะพร้าวน้ำหอมเตี้ย
มะพร้าวพันธุ์ต้นสูง (Tall coconut ) หรือรู้จักกันดีว่า มะพร้าวแกง เป็นพันธุ์ที่มีลำต้นสูงใหญ่ ออกผลช้าปลูก
7-10 ปี ถึงจะให้ผลผลิต ผลไม่ค่อยดก ผลกลมขนาดใหญ่ ไม่ค่อยดก

พันธุ์ต้นเตี้ย ( dwarf coconut )หรือเรียกว่ามะพร้าวน้ำหอมเตี้ย เป็นสายพันธุ์กลุ่มที่มีลำต้นขนาดเล็ก
ต้นเตี้ยสั้น ผลดกออกลูกเร็ว อายุ 3 ปี ก็ให้ผลผลิต อายุการเก็บเกี่ยวได้ถึง 40 ปี
การคัดเลือกสายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม บริษัทมีพันธุ์ที่ผลิตให้กับผู้ร่วมโครงการเท่านั้น ไม่มีวางจำหน่ายทั่วไป ต้องเข้าร่วมโคต้าปลูกเท่านั้น ถึงจะได้รับต้นพันธุ์ไปปลูกและเป็นพันธุ์มะพร้าวควบคุมของบริษัท

Comments are closed.