กลุ่มบริษัทในเครือ

เป็นบริษัทรับผลิตปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารปรับปรุงดิน และรับผลิตปุ๋ยแบรนตามที่ลูกค้าต้องการ
เป็นบริษัทที่รับผลิตสินค้าด้านการเกษตรครบวงจร และ ใช้ได้อย่างดีเยี่ยม และปลอดภัยต่อคน และ สัตว์
และ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัท OK EXPRESS เป็นบริษัทขนส่งเอกชน ส่งสินค้าด่วน ถึงเร็ว ถึงที่เป้าหมาย ปลอดภัย ราคาถูก
เป็นบริษัท รับผลิต น้ำมะนาวปรุงรส หลากหลายยี่ห้อตามที่ลูกค้าต้องการ
และ เป็นบริษัท ที่ส่งออกมะนาวไปต่างประเทศ และ ภายในประเทศ
เป็นโรงงานผลิตน้ำมะพร้าวน้ำหอมเพื่อส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ และ ภายในประเทศ
เป็นบริษัทที่ส่งออกมะพร้าวน้ำหอม ไปต่างประเทศมากที่สุด และ เป็นที่ต้องการของชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยการแปรรูปผลผลิตที่มีความแตกต่างจากมะพร้าวทั่วไป และ มีรสชาติที่หอมหวาน อร่อยเป็นอย่างมาก

Comments are closed.