พันธกิจ วิสัยทัศน์


1 . วิสัยทัศ (vision)

บริษัท โอเค เพาเวอร์กรีน จำกัด และบริษัทในเครือ มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ ความเป็นหนึ่งในด้านการผลิต

และจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และสารปรับปรุงดิน ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามกรมวิชาการเกษตรคุณภาพ คุณธรรม

2. พันธกิจองค์กร (Mission )

บริษัท โอเค เพาเวอร์กรีน จำกัด และบริษัทในเครือ จะมุ่งมั่นความเป็นหนึ่งในด้านการผลิต และ จำหน่าย

ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และวัสดุปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ ที่สามารถใช้อย่างเจาะจงในแต่ละพื้นที่ของประเทศให้ได้ผลผลิต

ที่มีคุณภาพเพื่อช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย

3.เป้าหมาย (GOAL)

บริษัท โอเค เพาเวอร์กรีน จำกัด และบริษัทในเครือ มีเป้าหมาย คือ “การเป็นผู้นำทางการตลาดในการผลิต

และจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และวัสดุปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ เพื่อช่วยฟื้นฟูดินให้สมบูรณ์ และ ยั่งยืน

4.วัตถุประสงค์ ( OBJECTIVES )

บริษัท โอเค เพาเวอร์กรีน จำกัด และ บริษัทในเครือ มีจุดมุ่งหมายในการเป็นผู้นำด้านการผลิต และ จำหน่าย

ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ โดยจะเป็นผู้นำและ สนับสนุนคู่ค้าที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน

คือ ต้องการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ และสามารถใช้ได้อย่างเฉพาะเจาะจงในแต่ละพื้นที่ในประเทศ

และต้องการยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย

5.กลยุทธ์ ( STRATEGIES )

บริษัท โอเค เพาเวอร์กรีน จำกัด และ บริษัทในเครือ สามารถดำเนินการผลิต และจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยเคมี และสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพได้เนื่องจาก บริษัท โอเค เพาเวอร์กรีน จำกัด และบริษัทในเครือ

มีความพร้อมด้านปัจจัยการผลิต คือ

1.มีเหมืองสัมปทานบัตร ปูนมาร์ล

2.มีใบอนุญาตแต่งแร่ โรงโม่ และวัตถุดิบ เช่น ฟอสเฟตหิน เพอร์ไลค์ แคลเซี่ยม และโดโลไมท์

3.มีโรงงานผลิตปุ๋ย และ วัสดุปรับปรุงดิน โดยมีใบอนุญาตผลิตจาก กรมวิชาการเกษตร

4.มีห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร

5.มีทีมงานด้านวิชาการที่มีความชำนาญด้านการเกษตร สามารถให้คำแนะนำด้านการเพาะปลูก

รวมถึงการจัดการเกษตรทั่วไป

6.มีคณะที่ปรึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร

บริษัท โอเค เพาเวอร์กรีน จำกัด

เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบเพื่อการเกษตรรายใหม่ของประเทศ โดยเฉพาะ แร่มาร์ล ซึ่งเราอยู่ในแหล่ง

กำเหนิดแร่ จึงมีมากเพียงพอ ต่อการพัฒนา ไปสู่การปรับปรุงดินและน้ำ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมในการผลิตแร่ ดังนี้

 • เพอร์ไลต์
 • โดโลไมท์
 • แคลเซี่ยม
 • ยิปซั่ม
 • ฟอสเฟต
 • ซีโอไลท์
 • ปูนขาว
 • ฮิวมัส
 • เค็กสลัด จากโรงงานอุตสาหกรรม ( เพื่อนเป็นปุ๋ยหมัก )

ผลิตภัณฑ์ หมวดพืช

 • ปุ๋ยเคมี ภายในแบรน ตราสิงห์โต ตรารุ้งกินน้ำ ตราม้าลายคู่ ตราสิงห์โตพระอาทิตย์
 • ปุ๋ยอินทรีย์ ภายในแบรน ตรารุ้งกินน้ำ
 • สารปรับปรุงดิน ชนิดเม็ด ตรารุ้งกินน้ำ ตราสิงห์โต ตราม้าลายคู่ ตราเวก้า ตราช้างเขียวทรงพลัง
 • สารปรับปรุงดิน ชนิดผง -โกรฟอส สารรองพื้นก่อนปลูก ตราม้าลายคู่
 • เพอร์ไลต์ ซุปเปอร์ซิลิค ตราสิงห์โต
 • เพียวไลต์ ตราม้าลายคู่
 • โดโลไมท์ ตราสิงห์โต
 • ปูนมาร์ล ตราเอเชียกรุ๊ป

เพื่อความมั่นคง และยั่งยืน เพื่อเกษตรกรไทย

 

 

 

 

Comments are closed.